Iwona i Marek Gulińscy

Torfowisko

Leżący na wysokości 760 m n.p.m. Rezerwat utworzony został już w roku 1919 i byl jednym z pierwszych w ówczesnych Niemczech.

Ze względu na urokliwość krajobrazu miejsce to ma charakter uroczyska. Torfowisko o pow. 156 ha tworzą dwie misy; "Topielisko" i "Czarne bagno".

Krajobraz torfowiska bywa porównywany do tundry arktycznej, tajgi syberyjskiej, a nawet wyglądu Europy z czasów panowania lodowca. Istnieją przypuszczenia, że torfowisko jest reliktem epoki lodowcowej, a jego wiek oszacowano na 7600 lat.

Występuje tutaj kilka gatunków chronionych roślin, między innymi brzoza karłowata, sosna błotna, czy rośliny owadożerne - rosiczki oraz rzadkie w Polsce owady. Swoje gniazda wiją tu cietrzew, głuszec oraz bocian czarny.

Po terenie rezerwatu można się poruszać jedynie po wyznaczonych szlakach i drewnianych pomostach, gdyż niebezpieczeństwo "wsiąknięcia" w bagno jest tu całkiem realne.

Przy głównej grobli postawiono drewnianą wieżę widokową.Iwona i Marek Gulińscy

Zieleniec 117
57-340 Duszniki Zdrój
woj. dolnośląskie

Telefon: (74) 866 94 16
rezerwacja@zielenieclesniczowka.pl
NIP 6911546066